ગાળણ 2
ગાળણ1
ગાળણ 3

સ્પ્રિંગ આસિસ્ટ મલ્ટી-બેગ ફિલ્ટર હાઉસિંગ

  • સ્પ્રિંગ આસિસ્ટ મલ્ટી-બેગ ફિલ્ટર હાઉસિંગ

    સ્પ્રિંગ આસિસ્ટ મલ્ટી-બેગ ફિલ્ટર હાઉસિંગ

    1,000 m3/hr સુધીના મોટા લિક્વિડ ફ્લો રેટની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા માટે અમારું સ્પ્રિંગ આસિસ્ટ મલ્ટી બેગ ફિલ્ટર વેસલ 2 બેગથી 24 બેગ સુધીના કન્સ્ટ્રક્શન સાથે અનન્ય સ્પ્રિંગ એડેડ કવર ક્લોઝર ડિઝાઇન સાથે, ASME VIII માં તમામ બેગ ફિલ્ટર્સ ડિઝાઇન VIII DIV I ધોરણ જુઓ.