filtration2
filtration1
filtration3

ડેવિટ આર્મ મલ્ટી-બેગ ફિલ્ટર હાઉસિંગ

  • Davit Arm Multi-Bag Filter Housing

    ડેવિટ આર્મ મલ્ટી-બેગ ફિલ્ટર હાઉસિંગ

    અમારા વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ ડિઝાઇન ડેવિટ આર્મ મલ્ટી બેગ ફિલ્ટર 2 બેગથી 24 બેગના બાંધકામ સાથે 1,000 m3/hr સુધીની મોટી પ્રવાહી પ્રવાહ દરની જરૂરિયાત પૂરી કરવા માટે, ASME VIII માં તમામ બેગ ફિલ્ટર્સ ડિઝાઇન VIII DIV I ધોરણ જુએ છે.