ગાળણ 2
ગાળણ1
ગાળણ 3

ડેવિટ આર્મ મલ્ટી-બેગ ફિલ્ટર હાઉસિંગ

  • ડેવિટ આર્મ મલ્ટી-બેગ ફિલ્ટર હાઉસિંગ

    ડેવિટ આર્મ મલ્ટી-બેગ ફિલ્ટર હાઉસિંગ

    અમારી વપરાશકર્તા મૈત્રીપૂર્ણ ડિઝાઇન ડેવિટ આર્મ મલ્ટી બેગ ફિલ્ટર, 2 બેગથી 24 બેગ સુધીના બાંધકામ સાથે 1,000 m3/hr સુધીના મોટા પ્રવાહી પ્રવાહ દરની જરૂરિયાતને પહોંચી વળવા, ASME VIII માં તમામ બેગ ફિલ્ટર્સ ડિઝાઇન VIII DIV I ધોરણ જુઓ.