filtration2
filtration1
filtration3

લાઇટ ડ્યુટી કારતૂસ જહાજ

  • Light Duty Cartridge Vessel

    લાઇટ ડ્યુટી કારતૂસ જહાજ

    ફિલ્ટર પ્રેસ અને સેલ્ફ ક્લીનિંગ સિસ્ટમને પસંદ કરતી અન્ય પરંપરાગત સિસ્ટમની સરખામણીમાં બેગ ફિલ્ટર અને કાર્ટ્રિજ ફિલ્ટર સરળ હેન્ડલિંગ અને ખર્ચ અસરકારક હોવાને કારણે નીચેની એપ્લિકેશન્સમાં સૌથી અસરકારક સાબિત થયા છે.