ગાળણ 2
ગાળણ1
ગાળણ 3

લાઇટ ડ્યુટી કારતૂસ વેસલ

  • લાઇટ ડ્યુટી કારતૂસ વેસલ

    લાઇટ ડ્યુટી કારતૂસ વેસલ

    બેગ ફિલ્ટર અને કારતૂસ ફિલ્ટર અન્ય પરંપરાગત સિસ્ટમ જેવી કે ફિલ્ટર પ્રેસ અને સેલ્ફ ક્લિનિંગ સિસ્ટમની તુલનામાં સરળ હેન્ડલિંગ અને ખર્ચ અસરકારક હોવાને કારણે નીચેના એપ્લિકેશન્સમાં સૌથી વધુ અસરકારક સાબિત થયા છે.