filtration2
filtration1
filtration3

હેવી ડ્યુટી મલ્ટી-કારતૂસ જહાજ

  • Heavy Duty Multi-Cartridge Vessel

    હેવી ડ્યુટી મલ્ટી-કારતૂસ જહાજ

    હેવી ડ્યુટી કારતૂસ વેસલ - વહાણ દીઠ કારતૂસના 9 થી 100 રાઉન્ડ સુધી, સ્વિંગ આઇ બોલ્ટ બંધ સાથે, અમારી પાસે કારતૂસ બદલવાનું સરળ અને સરળ બનાવવા માટે ખાસ ડિઝાઇન સુવિધા છે.