ગાળણ 2
ગાળણ1
ગાળણ 3

બાસ્કેટ સ્ટ્રેનર

  • બાસ્કેટ સ્ટ્રેનર

    બાસ્કેટ સ્ટ્રેનર

    અમે પ્રમાણભૂત અને કસ્ટમ મેડ સ્ટ્રેનર અને બાસ્કેટ પ્રદાન કરીએ છીએ.સસ્તી માટે ડિઝાઇનપંપ, હીટ એક્સ્ચેન્જર, વાલ્વ અને બધા જેવા તમારા મોંઘા સાધનો માટે રક્ષણગંદકી સ્કેલમાંથી યાંત્રિક.